Měření teploty je nezbytnou, ale rušivou činností pro poskytovatele zdravotní péče i pro pacienty. Schopnost periodicky měřit tělesnou teplotu bezdrátovými teploměry může být vítanou funkcí, a to nejen v nemocničním prostředí, ale i doma. Bezdrátové řešení klade vysoké nároky na spotřebu energie. Teploměry navíc musí splňovat lékařskou třídu přesnosti měření. 

Bezpečnost IT a informační infrastruktury pohltila také oblast IoT. Výrobci a poskytovatelé služeb se tak nevyhnou řadě regulací EU, státu, ale i provozovatelů sítí a cloudových služeb.

Další technology-as-a-service přichází a zdá se, že nabídne to, co dosud IoT marně hledá. Vlastní know-how pro správu zařízení, zacílení na sektorová řešení i akcent na bezpečnost.

Tzv. fotoakustický jev je lidstvu známý již od konce 19. století. Nicméně až s rozvojem přesných laserů je možné jej začít využívat pro praktické účely zahrnující široké spektrum aplikací, od tomografie, přes analýzu složení látek a přesné mikroměření, až po optický přenos zvuku prostorem.

Vývoj.HW.cz

Automatizace.HW.cz

Byznys.HW.cz

Student.HW.cz

Utkají se o hlavní cenu 1 milion dolarů. Testy systému spolupracujících autonomních dronů v terénu probíhají právě teď. Vědci a studenti z ...

Obchod.HW.cz